fotus_logo

GDPR

Integritetspolicy (GDPR)
Här finns information om hur och varför vi lagrar persondata.
Vi följer den gällande lagstiftningen i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). 

Vilken information och vilka personuppgifter samlar ni in?
För att vi ska ha möjlighet att ta emot och leverera din beställning registrerar du personuppgifter eller företagsuppgifter.
När beställer en produkt eller tjänst samtycker du till att vi lagrar dessa uppgifter. 

Privatperson
- För- och efternamn
- Mailadress/mailadresser
- Mobilnummer
- Adress
- Eventuell orderhistorik
- Personnummer (vid beställning mot faktura)
 
Företag
- Företagsnamn
- Organisationsnummer
- Kontaktperson
- Mailadresser
- Mobilnummer
- Adress
- Eventuell orderhistorik
 
Vi samlar inte in eller lagrar övriga uppgifter.

Vad används mina uppgifter till?
De används endast för att vi ska ha möjlighet att leverera de produkter eller tjänster som du eller ert företag beställt. Vi kan använda dina personuppgifter i korrespondens via mail och/eller mobilsamtal. Personlig information lämas aldrig ut till tredje part i marknadsföringssyfte.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Lagring av personuppgifter ska enligt gällande lagstiftning vara ändamålsenlig enligt GDPR:s riktlinjer. Vi sparar inte personuppgifter längre än vad som behövs (f.n. c:a 18 månader). Personlig information raderas när syftet för lagringen av informationen upphör.
Dock med undantag för Skatteverkets regler gällande lagring av bokföring.

Hur skyddar ni mina personuppgifter?
Vi lagrar dina personuppgifter endast i system vilka kräver inloggning för att öppnas. Vi köper även tjänster av tredje part där personuppgifter kan förekomma vid exempelvis mailkommunikation, webbtjänst samt bokföringssystem.
Våra samarbetspartners följer GDPR.

Hur kan jag få veta vad ni har för persondata som gäller mig?
Enligt GDPR har du rätt att få ut all information vi har gällande din person (kostnadsfritt) en gång per år. Du har rätt att invända mot lagringen och få den raderad, om detta inte strider mot annan lagstiftning (t.ex. Skatteverkets regler).
Kontakta oss om du vill få tillgång till den registrerade informationen vi har på din person.

V.v. skicka ett brev till oss med följande information:
- Ditt namn
- Din adress
- Din mailadress
- Eventuellt kundnummer
- Att du vill få ut den information som vi lagrat och om du vill att den ska raderas.
- Samt så ska ditt brev vara daterat och signerat.

Vi återkommer via mail och bekräftar när vi fått ditt brev.